bg | en 
Agricultural Economics and Management Journal   ISSN 0205-3845
Array ( [session_started] => 1669803982 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? ПодпискаЗа списанието

Списание „Икономика и управление на селското стопанство” е издание на Селскостопанска академия с периодичност 4 книжки годишно. Излиза за първи път през 1956 г. под заглавие „Отчетност и контрол на селското стопанство”. През 1964 г. е преименувано на „Икономика и механизация на селското стопанство”. От 1968 г. до 1987 г. излиза под името „Икономика на селското стопанство”, а от 1988 г. до днес е под името „Икономика и управление на селското стопанство”.

В списанието се публикуват на български и на английски език оригинални изследователски статии, обзори и кратки съобщения от всички области на аграрната икономика и политика: управление на земеделието и хранителните вериги, развитие на селските райони, иновационна и кредитна политика, социологични аспекти на земеделието, агроекология, биоикономика и други свързани с тях области.

ISSN 0205-3845 (Print)

ISSN 2534-9872 (Online)

 

Главен редактор: проф. д-р Димитър Николов

Отговорен редактор: Албена Иванова
Тел.: 0897 09 89 08
Е-mail: iuss_sp@abv.bg
Web: http://journal.jaem.info
Адрес: София 1113, бул. „Цариградско шосе” 125, блок 1, ет. 2, стая 212

 

ИНДЕКСИРАНЕ

        Home