bg | en 
Agricultural Economics and Management Journal   ISSN 0205-3845
Array ( [session_started] => 1680424450 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? ПодпискаЗа списанието

Списание "Икономика и управление на селското стопанство" е рецензирано списание с отворен достъп, издавано от Селскостопанска академия. Излиза от 1956 г. Списанието се администрира от международна  редакционна колегия и негов главен редактор е проф. д-р Димитър Николов. Излиза на всеки три месеца. Няма такса за публикуване.

ISSN 0205-3845 (Print)

ISSN 2534-9872 (Online)Цел&Обхват

Списанието публикува оригинални научни статии, обзорни статии и кратки доклади, имащи за цел да обхванат всички аспекти на аграрната икономика и политика: аграрна политика, научно-техническа, инвестиционна и структурна политика, институционална икономика, управление и ефективност, пазари и пазарни отношения, финанси и кредит, агромаркетинг, развитие на селските райони, устойчиво развитие на агробизнеса, екология и икономика, биоикономика, биологично земеделие, селски туризъм, световно стопанство, европейска интеграция.


Индексиране

CABI

EBSCO Essentials

EconBiz

EZB

Google Scholar

iDiscover

ROAD

WorldCat

ZDB