bg | en 
Agricultural Economics and Management Journal   ISSN 0205-3845
Array ( [session_started] => 1718452055 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? ПодпискаЗа списанието

Списание "Икономика и управление на селското стопанство" е тримесечно рецензирано научно списание с отворен достъп, издавано от издателството на Селскостопанска академия. Излиза от 1956 г. Списанието се администрира от международна редакционна колегия с главен редактор проф. д-р Димитър Николов.

 

ISSN 0205-3845 (Print)

ISSN 2534-9872 (Online)Цели & Обхват

Списанието публикува оригинални научни статии, обзорни статии и кратки доклади, имащи за цел да обхванат всички аспекти на аграрната икономика и политика: аграрна политика, научно-техническа, инвестиционна и структурна политика, институционална икономика, управление и ефективност, пазари и пазарни отношения, финанси и кредит, агромаркетинг, развитие на селските райони, устойчиво развитие на агробизнеса, екология и икономика, биоикономика, биологично земеделие, селски туризъм, световно стопанство, европейска интеграция.

Политика за отворен достъп

Списанието е с отворен достъп, онлайн съдържанието му е достъпно без такси за потребителя или неговата институция. Потребителите имат право да четат, изтеглят, копират, разпространяват, принтират, търсят или правят връзка към пълните текстове на статиите, или да ги използват за други законни цели, без да искат предварително разрешение от издателя или автора.

Такси

Няма такса за публикуване.

Има годишна абонаментна такса за книжната версия на списанието в размер на 60 лв.

Лицензионни условия

Всички статии са достъпни под условията на Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0

След публикуване на ръкописа собственик на изключителните права за ползване на произведението е Селскостопанска академия.

Индексиране

CABI: CAB Abstracts (достъпно на платформа Web of Science, база данни CABI: CAB Abstracts® and Global Health®)

CrossRef

AGRIS

AGRICOLA

DOAJ

EBSCO

EconBiz

FSTA

GOOGLE SCHOLAR

WORLDCAT