bg | en 
Agricultural Economics and Management Journal   ISSN 0205-3845
Array ( [session_started] => 1696042242 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? ПодпискаЗа списанието

Списание "Икономика и управление на селското стопанство" е рецензирано списание с отворен достъп, издавано от Селскостопанска академия. Излиза от 1956 г. Списанието се администрира от международна  редакционна колегия и негов главен редактор е проф. д-р Димитър Николов. Излиза на всеки три месеца. Няма такса за публикуване.

ISSN 0205-3845 (Print)

ISSN 2534-9872 (Online)Цели & Обхват

Списанието публикува оригинални научни статии, обзорни статии и кратки доклади, имащи за цел да обхванат всички аспекти на аграрната икономика и политика: аграрна политика, научно-техническа, инвестиционна и структурна политика, институционална икономика, управление и ефективност, пазари и пазарни отношения, финанси и кредит, агромаркетинг, развитие на селските райони, устойчиво развитие на агробизнеса, екология и икономика, биоикономика, биологично земеделие, селски туризъм, световно стопанство, европейска интеграция.

Политика за отворен достъп

Списанието е с отворен достъп, което означава, че съдържанието му е достъпно без такси за потребителя или неговата институция. Потребителите имат право да четат, изтеглят, копират, разпространяват, принтират, търсят или правят връзка към пълните текстове на статиите, или да ги използват за други законни цели, без да искат предварително разрешение от издателя или автора.

Лицензионни условия

Всички статии са достъпни под условията на Creative Commons CC BY 4.0

След публикуване на ръкописа собственик на авторските права е Селскостопанска академия.

Индексиране

CABI

EBSCO Essentials

EconBiz

EZB

Google Scholar

iDiscover

ROAD

Web of Science (CABI)

WorldCat

ZDB