bg | en 
Agricultural Economics and Management Journal   ISSN 0205-3845
Array ( [session_started] => 1713171386 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? ПодпискаРедакционна колегия

Главен редактор

проф. д-р Димитър Николов, Селскостопанска академия, Институт по аграрна икономика, София, България

Отговорен редактор

Албена Иванова, Селскостопанска академия, Дирекция Библиотечна и издателска дейност, София, България

Редакционна колегия

проф. дн Агниешка Вжохалска, Институт по икономика на селското стопанство и продоволствието - Национален изследователски институт (IAFE-NRI), Варшава, Полша

проф. д-р Диана Копева, Университет за национално и световно стопанство, София, България

проф. д-р Драги Димитриевски, Институт за агроикономика, Скопие, Северна Македония

проф. д-р Иван Пенов, Аграрен университет, Пловдив, България

проф. д-р Красимира Кънева, Селскостопанска академия, София, България

проф. д-р Наташа Данилоска, Институт по икономика към университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Скопие, Северна Македония

проф. д-р Нина Котева, Селскостопанска академия, Институт по аграрна икономика, София, България

доц. д-р Теодор Радев, Аграрен университет, Пловдив, България

доц. д-р Димо Атанасов, Аграрен университет, Пловдив, България

доц. д-р Петър Борисов, Аграрен университет, Пловдив, България

доц. д-р Иван Боевски, Селскостопанска академия, Институт по аграрна икономика, София, България

доц. д-р Минка Анастасова-Чопева, Селскостопанска академия, Институт по аграрна икономика, София, България

доц. д-р Илиана Кришкова, Селскостопанска академия, Институт по земеделие, Кюстендил, България

доц. д-р Давиде Виаджи, Университет на Болоня, Болоня, Италия

доц. д-р Томаш Ратингер, Технологичен център на Академията на науките на Чешката република, Прага, Чешка Република

доц. д-р Марек Вигиер, Институт по икономика на селското стопанство и продоволствието - Национален изследователски институт (IAFE-NRI), Варшава, Полша

Д-р Сесилия Александри, Институт по аграрна икономика, Букурещ, Румъния

д-р Дан-Мариус Войчилас, Институт по аграрна икономика, Букурещ, Румъния